HOVEDKOMITÉ BAMA ALPINFESTIVAL 2019
FUNKSJON NAVN Mobil Email adresse
Komitéleder Are Fosse 913 17 395     bamaalpinfestival2019@gmail.com 
Nestleder Tor Veslegard916 58 515 tor.veslegard@hbanenor.no
Hovedrennleder Jørund Li 909 74 886 jorund.li@aal.kommune.no
Ass.hovedrennleder Bjørn Botten 908 88 885 bjorn.botten@nettpartner.no
Leder Sosialt program Guri Skjelde 975 47 170 guri@skjelde.no
Leder Rennsekreteriat Marit Øen Li 477 58 353 marit.li@aal.kommune.no
Leder Teknisk Ole Ivar Grue 414 60 541 ol-ig@online.no
Informasjon/marked Espen Karlsen 920 38 903 espen.karlsen@sb1.no
Ål skisenter Knut Einar Haug 911 23 685 aalskisenter@gmail.com
Forpleining/mat Monika Sato 977 30 573 monika.sato@boots.no
Levert av IdrettenOnline